Zmiana nazwy firmy

 

 

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 roku nastąpiło przekształcenie Spółki komandytowej pod firmą:
GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000669482, NIP 9680980805, REGON 366214080


w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą:


GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Niedźwiady 45, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000979411 , NIP 9680980805, REGON 366214080.

Prosimy o odnotowanie, iż z dniem przekształcenia, tj. 1 lipca 2022 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki oraz numeru KRS z dotychczasowych:
GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, KRS 0000669482 na docelowe:
GRUPA AWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000979411


Pozostałe dane pozostały bez zmian, w tym adres Spółki i numery: NIP i REGON.
.

Kontakt:

tel: +48 62 332 06 00 lub +48 663 821 447

 
Skup