Punkty skupu

Aktualizacja: 11-05-2022

Zbiersk

Zbiersk Cukrownia 61, 62-830 Zbiersk, tel. +48 62 332 06 86, +48 62 332 06 93

Nazwa Cena skupu Opis

Pszenica paszowa

1600,00 zł/t netto

Pszenica konsumpcyjna

1600,00 zł/t netto

Białko 12,5%, gluten 26%, gęstość min. 76 kg/hl, opadanie 220 sek.

Kukurydza 30%

zł/t netto

Dopłaty za każdy 1% + 6,00 zł do wilgotności 24% Potrącenie za każdy 1% powyżej 30% - 10,00 zł

Pleszew

ul. Wyspiańskiego 8, 63-300 Pleszew, tel. +48 62 332 06 61

Nazwa Cena skupu Opis

Pszenica paszowa

1600,00 zł/t netto

Pszenica konsumpcyjna

1600,00 zł/t netto

Białko 12,5%, gluten 26%, gęstość min. 76 kg/hl, opadanie 220 sek.

Jęczmień

1200,00 zł/t netto

Pszenżyto

1200,00 zł/t netto

Mieszanka

700,00 zł/t netto

Owies

700,00 zł/t netto

Żyto

1100,00 zł/t netto

Tursko

Tursko 11, 63-322 Gołuchów, tel. +48 62 332 06 53, +48 62 332 06 51

Nazwa Cena skupu Opis

Pszenica paszowa

1600,00 zł/t netto

Pszenica konsumpcyjna

1600,00 zł/t netto

Białko 12,5%, gluten 26%, gęstość min. 76 kg/hl, opadanie 220 sek.

Jęczmień

1200,00 zł/t netto

Pszenżyto

1200,00 zł/t netto

Mieszanka

700,00 zł/t netto

Owies

700,00 zł/t netto

Żyto

1100,00 zł/t netto

Kukurydza 30%

ł/t netto

Dopłaty za każdy 1% + 6,00 zł do wilgotności 24% Potrącenie za każdy 1% powyżej 30% - 10,00 zł

Lubczyna

Lubczyna 1, 98-400 Wieruszów, tel. +48 515 045 236

Nazwa Cena skupu Opis

Pszenica paszowa

1600,00 zł/t netto

Jęczmień

1200,00 zł/t netto

Pszenżyto

1200,00 zł/t netto

Mieszanka

700,00 zł/t netto

Owies

700,00 zł/t netto

Żyto

1100,00 zł/t netto

Kukurydza 30%

Goliszew

Goliszew 12, 62-817 Żelazków, tel. +48 663 821 490

Nazwa Cena skupu Opis

Pszenica paszowa

1600.00zł/t netto

Jęczmień

1200,00 zł/t netto

Pszenżyto

1200,00 zł/t netto

Mieszanka

700,00 zł/t netto

Owies

700,00 zł/t netto

Żyto

1100,00 zł/t netto

Marchwacz

Marchwacz 24, 62-865 Szczytniki, tel. +48 507 983 283, +48 690 801 257

Nazwa Cena skupu Opis

skup zakończony

Dopłaty za każdy 1% + 6,00 zł do wilgotności 24% Potrącenie za każdy 1% powyżej 30% - 10,00 zł

Ryniec

Ryniec 1, 63-630 Rychtal, tel. +48 663 820 722

Nazwa Cena skupu Opis

skup zakończony

Dopłaty za każdy 1% + 6,00 zł do wilgotności 24% Potrącenie za każdy 1% powyżej 30% - 10,00 zł

Purchase